LASMETAL s.r.o.

 LASMETAL - Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP 

Management společnosti stanovil základní směry politiky kvality, environmentu a BOZP pro následující období takto:

Dlouhodobou a systematickou péčí o kvalitu poskytovaných výrobků
a služeb, s proaktivním přístupem a preventivní ochranou k životnímu prostředí, používat vybudované systémy řízení, kvality, svařování, environmentu, metrologie a BOZP jako základní nástroje pro uspokojování očekávaných požadavků zákazníků s trendem zvyšování jejich spokojenosti.

Spolupracovat se všemi zákazníky a dodavateli na základě dobrých partnerských vztahů, výhodné spolupráce v rámci ochrany životního prostředí a odsouhlasených rizik bezpečnosti práce.

Systémy řízení společnosti OS, kvality QMS, svařování QWP, environmentu EMS, metrologie MMS a managementu BOZP trvale rozvíjet hodnocením efektivity pomocí určených nástrojů pro dosahování neustálého zlepšování.

Management se zavazuje v předmětných činnostech podnikání respektovat právní a jiné závazné požadavky a zvyšovat výkonnost EMS a BOZP, včetně předcházení zraněním a nemocem z povolání.

Uvedená politika je pro všechny pracovníky společnosti závazná
a je naplňovaná pomocí osobních závazků všech členů vrcholového vedení, pro neustálé zlepšování v jednotlivých oblastech řízení systémů kvality, prevence znečištění, konfigurace prováděných měření a BOZP.


Martin Mokrý
Jednatel

Vyškov, 2.ledna 2015